/ ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДАА / Холбогдох утас, мэдээлэл / Олон нийтийн цагдаа

Олон нийтийн цагдаа

 

 

 

 

 

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Гэмт хэрэг   зөрчлөөс  урьдчилан   сэргийлэх , нийтийн хэв журам хамгаалах

Албан тушаал

цол

      Овог нэр

 гар утас

И-мейл хаяг

1

Олон нийтийн цагдаа

 

Д.Түмэнбаатар

88247102

 

2

Олон нийтийн цагдаа

 

Г.Бямба

88910717

Usku_68@yahoo.com

3

Олон нийтийн цагдаа

 

Н.Оюунзаяа

95240051

 oyunzaya47@yahoo.com

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:52:22
test' and '11'='11:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:52:24
test' and '1'='11:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:52:35
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:52:36
test' and '%'=':
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:52:37
test' and '11%'='11:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:52:41
test' and '1%'='11:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:52:43
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:52:45
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:52:47
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:52:49
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:52:51
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:52:53
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:52:58
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:53:43
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:53:45
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:53:53
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:53:56
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:54:00
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:54:15
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:54:19
test:
68.64.163.123
test' and '1'='1
2016-12-29 02:54:22
test:
68.64.163.123
test' and '11'='11
2016-12-29 02:54:33
test:
68.64.163.123
test' and '1'='11
2016-12-29 02:54:35
test:
68.64.163.123
test' and '%'='
2016-12-29 02:54:39
test:
68.64.163.123
test' and '11%'='11
2016-12-29 02:54:42
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:54:43
test:
68.64.163.123
test' and '1%'='11
2016-12-29 02:54:44
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:55:09
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:55:12
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:55:28
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:55:41
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:55:43
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:55:45
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:55:58
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:56:04
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:56:07
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:56:14
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:56:18
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:56:28
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:56:33
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:56:37
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:56:40
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:56:47
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:57:07
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '1'='1
2016-12-29 02:57:09
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '11'='11
2016-12-29 02:57:13
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '1'='11
2016-12-29 02:57:22
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '%'='
2016-12-29 02:57:25
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '11%'='11
2016-12-29 02:57:33
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '1%'='11
2016-12-29 02:57:35
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:57:46
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:57:49
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:57:51
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:57:56
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:58:10
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:58:19
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:58:22
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:58:35
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:58:41
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:58:49
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:58:55
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:59:08
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2014-01-15
Эрэн сурвалжилж байна